"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Đến ngay Kyoto Narita

Japan, 35 Kamigamo Yamamotocho, Kita-ku, Thành phố Kyoto, Kyoto 603-8076

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  10:00~18:00
  • Thứ 3:  10:00~18:00
  • Thứ 4:  10:00~18:00
  • Thứ 5:  10:00~18:00
  • Thứ 6:  10:00~18:00
  • Thứ 7:  10:00~18:00
  • Chủ nhật:  10:00~18:00
Số điện thoại 075-721-1567
Trang chủ HP https://www.suguki-narita.com/index.html
Language 日本語
Last Update : 2022.07.14   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.