Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Du lịch biển Hotokegaura

Japan, 〒039-4711 112 Osai, Sai Village, Quận Shimokita, Quận Aomori

Thời gian hoạt động
  • Monday:  08:00~17:00
  • Tuesday:  08:00~17:00
  • Wednesday:  08:00~17:00
  • Thursday:  08:00~17:00
  • Friday:  08:00~17:00
  • Saturday:  08:00~17:00
  • Sunday:  08:00~17:00
Số điện thoại 0175382244
Trang chủ HP https://hotokegaura.jp/
Wi-Fi No
Language 日本語
Last Update : 2022.08.02   MATCHA