Đăng ký trực tuyến đơn giản! SIM giá rẻ "LINEMO" phù hợp cho cuộc sống tại Nhật

Văn phòng bán hàng trực tiếp của cửa hàng chính Iokaya Suisan

Japan, 679 Isohama-cho, Oarai-cho, Higashiibaraki-gun, Ibaraki Prefecture 311-1301

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  7:30~17:30
  • Thứ 3:  7:30~17:30
  • Thứ 4:  7:30~17:30
  • Thứ 5:  7:30~17:30
  • Thứ 6:  7:30~17:30
  • Thứ 7:  7:30~17:30
  • Chủ nhật:  7:30~17:30
Số điện thoại 029-267-2839
Trang chủ HP http://iiokaya.com/
Wi-Fi No
Language 日本語
Last Update : 2022.08.15   MATCHA