"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Công viên Funabashi Andersen

Japan, 525 Kanehori-cho, Thành phố Funabashi, Quận Chiba 274-0054

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  Close
  • Thứ 3:  9:30~16:00
  • Thứ 4:  9:30~16:00
  • Thứ 5:  9:30~16:00
  • Thứ 6:  9:30~16:00
  • Thứ 7:  9:30~16:00
  • Chủ nhật:  9:30~16:00
Số điện thoại 047-457-6627
Trang chủ HP http://www.park-funabashi.or.jp/and/
Last Update : 2022.07.01   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.