Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Grand Snow Okuibuki

Japan, 〒521-0301 Okuibuki, Kozuhara, Thành phố Maibara, Quận Shiga

Thời gian hoạt động
  • Monday:  08:00~17:00
  • Tuesday:  08:00~17:00
  • Wednesday:  08:00~17:00
  • Thursday:  08:00~17:00
  • Friday:  08:00~17:00
  • Saturday:  08:00~17:00
  • Sunday:  08:00~17:00
Số điện thoại 0749-59-0322
Trang chủ HP https://www.okuibuki.co.jp/green/
Wi-Fi No
Language 日本語
Last Update : 2022.10.24   MATCHA