【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Yumenoi-an Yuyake-koyake

Japan, 187 Maenosho, Yumesakicho

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 079-336-0457
Trang chủ HP https://www.yuyake-koyake.com/overview/index.html
Wi-Fi
Language 日本語
Last Update : 2023.09.26   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.