【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Khách sạn l C case Parasol

Japan, 22 Junishomaemachi

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 079-224-3421
Trang chủ HP https://www.hotel-higasa.com
Wi-Fi
Phương thức thanh toán
  • Thẻ tín dụng:Có thể
Language 日本語
Last Update : 2022.12.02   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.