【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Café Bakery Takezono

Japan, 〒305-0032 1-13-2 Takezono, thành phố Tsukuba, tỉnh Ibaraki Duo Hills Khu thế kỷ Tsukuba

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  6:30~18:00
  • Thứ 3:  6:30~18:00
  • Thứ 4:  Close
  • Thứ 5:  6:30~18:00
  • Thứ 6:  6:30~18:00
  • Thứ 7:  6:30~18:00
  • Chủ nhật:  6:30~18:00
Số điện thoại 029-846-5780
Phương thức thanh toán
  • Thẻ tín dụng:Có thể
Language 日本語
Last Update : 2022.11.29   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.