Đăng ký trực tuyến đơn giản! SIM giá rẻ "LINEMO" phù hợp cho cuộc sống tại Nhật

bansankan

Japan, 123 Minamiekimae-cho, Thành phố Himeji, Tỉnh Hyogo 670-0962

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:00~19:00
  • Thứ 3:  9:00~19:00
  • Thứ 4:  9:00~19:00
  • Thứ 5:  9:00~19:00
  • Thứ 6:  9:00~19:00
  • Thứ 7:  9:00~19:00
  • Chủ nhật:  9:00~19:00
Số điện thoại 079-289-2835
Trang chủ HP https://www.jibasan.or.jp/specialty/bansankan.html
Wi-Fi No
Language 日本語
Last Update : 2023.01.06   MATCHA