【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Đền Kawasaki Daishi Heikenji

Japan, 4-48 Daishimachi, Phường Kawasaki, Thành phố Kawasaki, Tỉnh Kanagawa 210-8521

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  5:30~18:00
  • Thứ 3:  5:30~18:00
  • Thứ 4:  5:30~18:00
  • Thứ 5:  5:30~18:00
  • Thứ 6:  5:30~18:00
  • Thứ 7:  5:30~18:00
  • Chủ nhật:  5:30~18:00
Language 日本語
Last Update : 2023.01.09   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.