Đăng ký trực tuyến đơn giản! SIM giá rẻ "LINEMO" phù hợp cho cuộc sống tại Nhật

Bảo tàng nghệ thuật thành phố Himeji

Japan, 68-25 Honmachi, thành phố Himeji, tỉnh Hyogo 670-0012

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  Close
  • Thứ 3:  10:00~17:00
  • Thứ 4:  10:00~17:00
  • Thứ 5:  10:00~17:00
  • Thứ 6:  10:00~17:00
  • Thứ 7:  10:00~17:00
  • Chủ nhật:  10:00~17:00
Số điện thoại 079-222-2288
Trang chủ HP https://www.city.himeji.lg.jp/art/
Wi-Fi No
Thẻ tín dụng Thẻ tín dụng
Language 日本語
Last Update : 2023.02.07   MATCHA