Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Bảo tàng thiên nhiên và con người không đồng nhất

Japan, 〒872-1207 4060 Mime, thành phố Bungotakada, tỉnh Oita Khu cắm trại nghỉ dưỡng Nagasakibana

Thời gian hoạt động
  • Monday:  10:00~16:00
  • Tuesday:  10:00~16:00
  • Wednesday:  10:00~16:00
  • Thursday:  10:00~16:00
  • Friday:  10:00~16:00
  • Saturday:  10:00~16:00
  • Sunday:  10:00~16:00
Số điện thoại 0978-23-1860
Trang chủ HP https://nature-and-human.art/
Wi-Fi No
Thẻ tín dụng Thẻ tín dụng
Language 日本語
Last Update : 2023.01.23   MATCHA