Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Vườn Higurashi

Japan, 2-6-7 Nishinippori, Arakawa-ku, Tokyo 116-0013

Thời gian hoạt động
  • Monday:  Close
  • Tuesday: 
  • Wednesday: 
  • Thursday: 
  • Friday: 
  • Saturday: 
  • Sunday: 
Số điện thoại 03-6806-5551
Trang chủ HP http://higurashi-garden.co.jp/
Wi-Fi No
Thẻ tín dụng Thẻ tín dụng
Language 日本語
Last Update : 2023.01.23   MATCHA