Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Bảo tàng giấy Inomachi

Japan, 110-1 Saiwai-cho, Ino-cho, Agawa-gun, tỉnh Kochi 781-2103

Thời gian hoạt động
  • Monday:  Close
  • Tuesday:  09:00~17:00
  • Wednesday:  09:00~17:00
  • Thursday:  09:00~17:00
  • Friday:  09:00~17:00
  • Saturday:  09:00~17:00
  • Sunday:  09:00~17:00
Số điện thoại 088-893-0886
Trang chủ HP https://kamihaku.com/
Wi-Fi No
Language 日本語
Last Update : 2023.01.25   MATCHA