【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Đài quan sát cầu sông Tadami đầu tiên

Japan, Amayahara, Kawai, Mishima-cho, Onuma-gun, Quận Fukushima 969-7402

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  0:00~24:02
  • Chủ nhật:  -
Wi-Fi No
Language 日本語
Last Update : 2023.01.31   MATCHA