【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Somen no Sato

Japan, 56 Okumura, Kamiokacho, Thành phố Tatsuno, Tỉnh Hyogo 679-4101

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  Close
  • Thứ 3:  9:00~17:00
  • Thứ 4:  9:00~17:00
  • Thứ 5:  9:00~17:00
  • Thứ 6:  9:00~17:00
  • Thứ 7:  9:00~17:00
  • Chủ nhật:  9:00~17:00
Số điện thoại 0791-65-9000
Trang chủ HP https://www.ibonoito.or.jp/soumennosato/
Language 日本語
Last Update : 2023.09.06   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.