【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Route Inn Grantia Dazaifu

Japan, 3-8-1 Renggaya, thành phố Dazaifu, tỉnh Fukuoka 818-0119

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 092-925-5801
Trang chủ HP https://www.hotel-grantia.co.jp/dazaifu/
Wi-Fi Yes
Thẻ tín dụng Thẻ tín dụng
Language 日本語
Last Update : 2023.02.28   MATCHA