【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Sheraton

Japan, 〒060-0062 Tòa nhà Okada, 6-3-2 Minami Nijo Nishi, Phường Chuo, Thành phố Sapporo, Hokkaido

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  11:40~21:00
  • Thứ 3:  11:40~21:00
  • Thứ 4:  11:40~21:00
  • Thứ 5:  Close
  • Thứ 6:  11:40~21:00
  • Thứ 7:  11:40~21:00
  • Chủ nhật:  11:40~21:00
Số điện thoại +81112426070
Wi-Fi No
Language 日本語
Last Update : 2023.03.04   MATCHA