【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Công viên Satsukiyama

Japan, 2-5 Ayaha, thành phố Ikeda, tỉnh Osaka 563-0051

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 0727513070
Trang chủ HP https://www.ikedashi-kanko.jp/spot/recommend-spot01
Wi-Fi No
Language 日本語
Last Update : 2023.03.06   MATCHA