"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Bảo tàng Nghệ thuật Nakanoshima, Osaka

Japan, 4-3-1 Nakanoshima, phường Kita, thành phố Osaka, tỉnh Osaka 530-0005

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  10:00~17:00
  • Thứ 3:  10:00~17:00
  • Thứ 4:  10:00~17:00
  • Thứ 5:  10:00~17:00
  • Thứ 6:  10:00~17:00
  • Thứ 7:  10:00~17:00
  • Chủ nhật:  10:00~17:00
Số điện thoại 06-6479-0550
Trang chủ HP https://nakka-art.jp/
Wi-Fi No
Language 日本語
Last Update : 2023.04.25   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.