"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Naniwa Ăn Shinbo Yokocho

Japan, 1-1-10 Kaigandori, phường Minato, thành phố Osaka, tỉnh Osaka 552-0022

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  11:00~20:00
  • Thứ 3:  11:00~20:00
  • Thứ 4:  11:00~20:00
  • Thứ 5:  11:00~20:00
  • Thứ 6:  11:00~20:00
  • Thứ 7:  11:00~20:00
  • Chủ nhật:  11:00~20:00
Số điện thoại 06-6576-5501
Trang chủ HP https://www.kaiyukan.com/thv/marketplace/kuishinbo/index.html
Wi-Fi No
Language 日本語
Last Update : 2023.04.25   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.