"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Công viên Nagai

Japan, 1-1 Công viên Nagai, phường Higashisumiyoshi, thành phố Osaka, tỉnh Osaka 546-0034

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 06-6694-9007
Trang chủ HP https://nagaipark.com/
Wi-Fi No
Language 日本語
Last Update : 2023.04.25   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.