"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Rừng sách thiếu nhi Nakanoshima

Japan, 1-1-28 Nakanoshima, phường Kita, thành phố Osaka, tỉnh Osaka 530-0005

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  Close
  • Thứ 3:  9:30~17:00
  • Thứ 4:  9:30~17:00
  • Thứ 5:  9:30~17:00
  • Thứ 6:  9:30~17:00
  • Thứ 7:  9:30~17:00
  • Chủ nhật:  9:30~17:00
Số điện thoại 06-6204-0808
Trang chủ HP https://kodomohonnomori.osaka/
Wi-Fi No
Language 日本語
Last Update : 2023.04.25   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.