【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Đền Hannyaji

Japan, 221 Hannyajicho, Thành phố Nara, Tỉnh Nara 630-8102

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:00~17:00
  • Thứ 3:  9:00~17:00
  • Thứ 4:  9:00~17:00
  • Thứ 5:  9:00~17:00
  • Thứ 6:  9:00~17:00
  • Thứ 7:  9:00~17:00
  • Chủ nhật:  9:00~17:00
Số điện thoại 0742-22-6287
Trang chủ HP http://www.hannyaji.com/
Language 日本語
Last Update : 2023.09.04   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.