5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

Yasutomiya

Japan, 3442 Akiyoshi, Akiyoshi-cho, Thành phố Mine, tỉnh Yamaguchi 754-0511

Số điện thoại 0837-62-0234
Trang chủ HP https://www.yasutomiya.co.jp/
Language 日本語
Last Update : 2023.12.06   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.