【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Shinjuku Gyoen

Japan, 11 Naitomachi, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0014

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:00~16:00
  • Thứ 3:  9:00~16:00
  • Thứ 4:  9:00~16:00
  • Thứ 5:  9:00~16:00
  • Thứ 6:  9:00~16:00
  • Thứ 7:  9:00~16:00
  • Chủ nhật:  9:00~16:00
Số điện thoại 03-3350-0151
Trang chủ HP https://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/index.html
Last Update : 2022.10.07   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.