【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Nhà máy rượu Sake Funasaka

Japan, 105 Kamisannomachi, Thành phố Takayama, Tỉnh Gifu 506-0846

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:00~18:00
  • Thứ 3:  9:00~18:00
  • Thứ 4:  9:00~18:00
  • Thứ 5:  9:00~18:00
  • Thứ 6:  9:00~18:00
  • Thứ 7:  9:00~18:00
  • Chủ nhật:  9:00~18:00
Số điện thoại 0577-32-0016
Trang chủ HP https://www.funasaka-shuzo.co.jp/
Wi-Fi No
Thẻ tín dụng Thẻ tín dụng
Language 日本語 / English
Last Update : 2022.04.22   MATCHA