Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Koedo Osatsuan

Japan, 15-21 Saiwaicho, Thành phố Kawagoe, Quận Saitama 350-0063

Thời gian hoạt động
  • Monday:  10:30~16:30
  • Tuesday:  10:30~16:30
  • Wednesday:  10:30~16:30
  • Thursday:  10:30~16:30
  • Friday:  10:30~16:30
  • Saturday:  10:30~17:00
  • Sunday:  10:30~17:00
Số điện thoại 049-226-3297
Trang chủ HP https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/koedoosatuan/
Wi-Fi No
Language 日本語 / English
Last Update : 2022.04.22   MATCHA