【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Kotte Ushi

Japan, 34 Kamisannomachi, Thành phố Takayama, Quận Gifu 506-0846

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  10:00~17:00
  • Thứ 3:  10:00~17:00
  • Thứ 4:  10:00~17:00
  • Thứ 5:  10:00~17:00
  • Thứ 6:  10:00~17:00
  • Thứ 7:  10:00~17:00
  • Chủ nhật:  10:00~17:00
Số điện thoại 0577-37-7733
Trang chủ HP https://takayama-kotteushi.jp/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA