【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Ba mươi cột băng vồ

Japan, 4066 Otaki, Thành phố Chichibu, Tỉnh Saitama 369-1901

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 0494-55-0707
Trang chủ HP http://icicles.woodroof.jp/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA