"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Azuma

Japan, 1-181 Asakusa, Taito-ku, Tokyo 111-0032

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:30~19:00
  • Thứ 3:  9:30~19:00
  • Thứ 4:  9:30~19:00
  • Thứ 5:  9:30~19:00
  • Thứ 6:  9:30~19:00
  • Thứ 7:  9:30~19:00
  • Chủ nhật:  9:30~19:00
Số điện thoại 03-3843-0190
Trang chủ HP http://aduma.tokyo/kibidango/
Last Update : 2022.09.30   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.