5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

Tòa nhà Chính phủ Gạch đỏ Chính phủ Hokkaido (trước đây là Tòa nhà Chính phủ Chính)

Japan, 〒060-0003 6-chome, Kita 3-jo Nishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Trang chủ HP https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/akarenga.html
Last Update : 2022.09.27   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.