【Nagano】Nếu mua sắm ở Matsumoto hãy đến đây! "Aeon Mall Matsumoto"

Chợ Nijo

Japan, 〒060-0052 1-chome, Minami 3-jo Higashi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

Thời gian hoạt động
  • Monday:  07:00~18:00
  • Tuesday:  07:00~18:00
  • Wednesday:  07:00~18:00
  • Thursday:  07:00~18:00
  • Friday:  07:00~18:00
  • Saturday:  07:00~18:00
  • Sunday:  07:00~18:00
Số điện thoại 011-222-5308
Trang chủ HP http://nijomarket.com/
Wi-Fi No
Last Update
Last Update : 2022.07.07   MATCHA