5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

Quận Chiba Boso no Mura

Japan, 1028 Ryukakuji, Sakae-cho, Imba-gun, Chiba 270-1506

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  Close
  • Thứ 3:  9:00~16:30
  • Thứ 4:  9:00~16:30
  • Thứ 5:  9:00~16:30
  • Thứ 6:  9:00~16:30
  • Thứ 7:  9:00~16:30
  • Chủ nhật:  9:00~16:30
Số điện thoại 0476-95-3333
Trang chủ HP http://www2.chiba-muse.or.jp/MURA/index.html
Language 日本語
Last Update : 2022.04.22   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.