Bí mật sự yêu thích của 2 địa điểm mua sắm lớn nhất Hiroshima "THE OUTLETS HIROSHIMA" và "Aeon Mall Hiroshima Fuchu"!

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Norn Minakami

Japan, 479-139 Terama, Thị trấn Minakami, Quận Tone, Quận Gunma 379-1614
Thời gian hoạt động
  • Monday:  08:00~16:00
  • Tuesday:  08:00~16:00
  • Wednesday:  08:00~16:00
  • Thursday:  08:00~16:00
  • Friday:  08:00~16:00
  • Saturday:  08:00~16:00
  • Sunday:  08:00~16:00
Thẻ tín dụng Vâng
Số điện thoại 0278-72-6688
Trang chủ HP https://www.norn.co.jp/winter/