【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Norn Minakami

Japan, 479-139 Terama, Thị trấn Minakami, Quận Tone, Quận Gunma 379-1614

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  8:00~16:00
  • Thứ 3:  8:00~16:00
  • Thứ 4:  8:00~16:00
  • Thứ 5:  8:00~16:00
  • Thứ 6:  8:00~16:00
  • Thứ 7:  8:00~16:00
  • Chủ nhật:  8:00~16:00
Số điện thoại 0278-72-6688
Trang chủ HP https://www.norn.co.jp/winter/
Wi-Fi No
Thẻ tín dụng Thẻ tín dụng
Language 日本語 / English / 中文简体
Last Update : 2022.04.22   MATCHA