Bí mật sự yêu thích của 2 địa điểm mua sắm lớn nhất Hiroshima "THE OUTLETS HIROSHIMA" và "Aeon Mall Hiroshima Fuchu"!

Lâu đài Hamamatsu

Japan, 100-2 Motoshiro-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 430-0946
Thời gian hoạt động
  • Monday:  08:30~16:30
  • Tuesday:  08:30~16:30
  • Wednesday:  08:30~16:30
  • Thursday:  08:30~16:30
  • Friday:  08:30~16:30
  • Saturday:  08:30~16:30
  • Sunday:  08:30~16:30
Số điện thoại 053-453-3872
Trang chủ HP https://www.entetsuassist-dms.com/hamamatsu-jyo/