【Tokyo】4 khách sạn, lữ quán gần Shinjuku! Không gian hoài cổ, bữa sáng miễn phí!

Đền Mitsumine

Japan, 298-1 Mitsumine, Thành phố Chichibu, Tỉnh Saitama 369-1902

Thời gian hoạt động
  • Monday:  09:00~16:00
  • Tuesday:  09:00~16:00
  • Wednesday:  09:00~16:00
  • Thursday:  09:00~16:00
  • Friday:  09:00~16:00
  • Saturday:  09:00~16:00
  • Sunday:  09:00~16:00
Số điện thoại 0494-55-0241
Trang chủ HP https://www.mitsuminejinja.or.jp/
Wi-Fi No
Language 日本語
Last Update : 2022.07.27   MATCHA