30 phút từ sân bay! Địa điểm mua sắm "Aeon Mall trước ga Asahikawa" tại Asahikawa, Hokkaido

Universal Studios Japan

Japan, 2-1-33 Sakurajima, Konohana-ku, Osaka-shi, Osaka 554-0031

Thời gian hoạt động
  • Monday: 
  • Tuesday: 
  • Wednesday: 
  • Thursday: 
  • Friday: 
  • Saturday: 
  • Sunday: 
Số điện thoại 0570-200-606
Trang chủ HP https://www.usj.co.jp/web/ja/jp
Wi-Fi No
Thẻ tín dụng Không
Language 日本語 / English
Last Update
Last Update : 2022.08.02   MATCHA