【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Khu vườn bất tử

Japan, 970-1 Yoshino-cho, Thành phố Kagoshima, Thành phố Kagoshima, Quận 892-0871

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:00~17:00
  • Thứ 3:  9:00~17:00
  • Thứ 4:  9:00~17:00
  • Thứ 5:  9:00~17:00
  • Thứ 6:  9:00~17:00
  • Thứ 7:  9:00~17:00
  • Chủ nhật:  9:00~17:00
Số điện thoại 099-247-1551
Trang chủ HP https://www.senganen.jp/
Wi-Fi No
Thẻ tín dụng Thẻ tín dụng
Language 日本語 / English / 中文繁體 / 中文简体
Last Update : 2023.01.24   MATCHA