Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Cửa hàng chính Kasho Imonokura Kawagoe

Japan, 7-7 Saiwaicho, Thành phố Kawagoe, Quận Saitama 350-0063

Thời gian hoạt động
  • Monday:  Close
  • Tuesday:  Close
  • Wednesday:  Close
  • Thursday:  Close
  • Friday:  Close
  • Saturday:  Close
  • Sunday:  Close
Số điện thoại 049-298-8750
Trang chủ HP https://sanshu.com/guidance/imonokura/
Wi-Fi No
Language 日本語 / English
Last Update : 2022.04.22   MATCHA