5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

Hase-dera

Japan, 3-11-2 Hase, Thành phố Kamakura, Quận 248-0016

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  8:00~17:00
  • Thứ 3:  8:00~17:00
  • Thứ 4:  8:00~17:00
  • Thứ 5:  8:00~17:00
  • Thứ 6:  8:00~17:00
  • Thứ 7:  8:00~17:00
  • Chủ nhật:  8:00~17:00
Số điện thoại 0467-22-6300
Trang chủ HP https://www.hasedera.jp/
Last Update : 2023.06.08   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.