【Nagano】Nếu mua sắm ở Matsumoto hãy đến đây! "Aeon Mall Matsumoto"

Nhà kho gạch NAGASAWA Kobe

Japan, 1-5-5 Higashikawasaki-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0044 Tòa nhà kho gạch Harbourland

Thời gian hoạt động
  • Monday:  12:00~18:00
  • Tuesday:  12:00~18:00
  • Wednesday:  Close
  • Thursday:  12:00~18:00
  • Friday:  12:00~18:00
  • Saturday:  12:00~18:00
  • Sunday:  12:00~18:00
Số điện thoại 078-371-8130
Trang chủ HP https://kobe-nagasawa.co.jp/
Wi-Fi No
Thẻ tín dụng Thẻ tín dụng
Language 日本語
Last Update
Last Update : 2022.04.22   MATCHA