Đăng ký trực tuyến đơn giản! SIM giá rẻ "LINEMO" phù hợp cho cuộc sống tại Nhật

Busshozan Onsen

Japan, 114-5 Busshozancho, Thành phố Takamatsu, Quận Kagawa 761-8079

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  11:00~0:00
  • Thứ 3:  11:00~0:00
  • Thứ 4:  11:00~0:00
  • Thứ 5:  11:00~0:00
  • Thứ 6:  11:00~0:00
  • Thứ 7:  9:00~0:00
  • Chủ nhật:  9:00~0:00
Số điện thoại 087-889-7750
Trang chủ HP http://busshozan.com/
Wi-Fi No
Language 日本語
Last Update : 2022.08.09   MATCHA