【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Công viên Minoh

Japan, 1-18 Công viên Minoo, Thành phố Minoo, Osaka 562-0002

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 072-723-1885
Trang chủ HP https://www.mino-park.jp/
Last Update : 2022.04.22   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.