30 phút từ sân bay! Địa điểm mua sắm "Aeon Mall trước ga Asahikawa" tại Asahikawa, Hokkaido

Công viên Minoh

Japan, 1-18 Công viên Minoo, Thành phố Minoo, Osaka 562-0002

Thời gian hoạt động
  • Monday:  Close
  • Tuesday:  Close
  • Wednesday:  Close
  • Thursday:  Close
  • Friday:  Close
  • Saturday:  Close
  • Sunday:  Close
Số điện thoại 072-723-1885
Trang chủ HP https://www.mino-park.jp/
Wi-Fi No
Last Update
Last Update : 2022.04.22   MATCHA