5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

Road Station Tako Hydrangea Hall

Japan, 1069-1 Tako, Tako-cho, Katori-gun, Chiba 289-2241

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:00~18:00
  • Thứ 3:  9:00~18:00
  • Thứ 4:  9:00~18:00
  • Thứ 5:  9:00~18:00
  • Thứ 6:  9:00~18:00
  • Thứ 7:  9:00~18:00
  • Chủ nhật:  9:00~18:00
Số điện thoại 0479-79-3456
Trang chủ HP https://www.michinoeki-tako.com/index.html
Last Update : 2022.04.22   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.