Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Kuroshio Kobo

Japan, 8009-11 Kure, Nakatosa-cho, Takaoka-gun, Kochi 789-1301

Thời gian hoạt động
  • Monday:  08:00~15:00
  • Tuesday:  08:00~15:00
  • Wednesday:  08:00~15:00
  • Thursday:  08:00~15:00
  • Friday:  08:00~15:00
  • Saturday:  08:00~15:00
  • Sunday:  08:00~15:00
Số điện thoại 0889-40-1160
Trang chủ HP http://honjin.or.jp/kobo.html
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA