【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

An Miyagawa

Japan, 16-3 Kataharamachi, Thành phố Takayama, Tỉnh Gifu 506-0847

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 0577-73-2285
Trang chủ HP https://iori-stay.com/ja/
Wi-Fi No
Thẻ tín dụng Thẻ tín dụng
Last Update : 2022.04.22   MATCHA