"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Yume no Tsuribashi (Hẻm núi Sumata)

Japan, Kawanehon-cho, Haibara-gun, Shizuoka 428-0402

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  7:00~17:00
  • Thứ 3:  7:00~17:00
  • Thứ 4:  7:00~17:00
  • Thứ 5:  7:00~17:00
  • Thứ 6:  7:00~17:00
  • Thứ 7:  7:00~17:00
  • Chủ nhật:  7:00~17:00
Số điện thoại 0547-59-2746
Trang chủ HP https://yumenotsuribashi-sumatakyo.com/
Last Update : 2022.04.22   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.