Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Làng Tanuki Shigaraki Toen

Japan, 1293-2 Maki, Shigaraki-cho, Koka-shi, Shiga 529-1803

Thời gian hoạt động
  • Monday:  10:00~17:00
  • Tuesday:  10:00~17:00
  • Wednesday:  10:00~17:00
  • Thursday:  10:00~17:00
  • Friday:  10:00~17:00
  • Saturday:  10:00~17:00
  • Sunday:  10:00~17:00
Số điện thoại 050-5890-5236
Trang chủ HP https://tanukimura.com/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.09.12   MATCHA