"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Công viên Tatsuno

Japan, Shimokashiro, Tatsuno-cho, Tatsuno-shi, Hyogo 679-4162

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Trang chủ HP https://www.city.tatsuno.lg.jp/toshikeikaku/toshiseibi/tatsunokoen.html
Last Update : 2022.04.22   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.